Konfirmation

Hvad skal man gøre for at blive konfirmeret?
Man skal tilmelde sig konfirmationsforberedelsen hos en af præsterne i sognet, hvor man bor.

Hvor foregår konfirmationen?
Konfirmationen foregår i kirken.

Hvornår foregår konfirmationen?
Du kan se den aktuelle oversigt nederst på denne side. 

Hvem kan blive konfirmeret?
Der er tre betingelser, som skal være opfyldt, man skal

 1. være døbt
 2. have gået til konfirmationsforberedelse
 3. være fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste

Ad 1)
Er konfirmanden ikke døbt, skal det ske inden konfirmationen, hvilket i så fald aftales med præsten i løbet af forberedelsestiden. 

Ad 2)
Konfirmationsforberedelsen

 • tilbydes fra den kirke, i hvis sogn man bor.
 • tilbydes alle elever i Odense kommune i 7. klasse.
 • strækker sig over et forløb på ca. 25 gange eller 50 lektioner i alt.
 • finder som oftest sted i Fredens Sognehus, eller i undervisningslokalet på præstens bopæl.

Hvis man ønsker at afslutte konfirmationsforberedelsen med konfirmation, er der mødepligt til både undervisningen og weekenden.

Ad 3)
Opfyldelsen af dette krav sker ved at følge konfirmationsforberedelsen, at kunne Fadervor og trosbekendelsen samt at have været til gudstjeneste i Fredens Kirke en gang hver måned hele forløbet igennem - typisk 8 gange.
 

Hvornår kan man blive konfirmeret?

Hele livet igennem, men normalt bliver man det efter at have deltaget i den konfirmationsforberedelse, som bliver tilbudt i 7. klasse i folkeskolen.

Hvorfor bliver man konfirmeret?
For at modtage Guds velsignelse over sit liv og blive bekræftet i, at Gud stadig står ved sit løfte (givet ved dåben) om at være med den døbte alle dage indtil verdens ende.

Nærmere information kan fås på kirkekontoret og hos præsterne.

******************************

Konfirmationshandlingen består af følgende led

 • Præsten taler til konfirmanderne.
 • Trosbekendelsen siges højt i kor af præsten og konfirmanderne.
 • Konfirmanderne knæler og præsten velsigner dem efter tur. Derefter kan præsten læse et skriftord eller et salmevers.
 • Fadervor bedes af konfirmanderne og præsten i kor.

**********************************************************************************************************************************

Konfirmation 2018 - Indskrivning til konfirmandforberedelse og konfirmation

Tirsdag, den 13. juni 2017 klokken 17.00 – 20.00

 

Går du i 7. klasse efter sommerferien?

Bor du i Fredens sogn og/ eller går du på Risingskolen eller Sct. Hans Skole?

Vil du gerne konfirmeres i Fredens Kirke i foråret 2018?

- Hvis ja, så er det tid for konfirmandindskrivning.

 

Konfirmationerne foregår i Fredens Kirke:

St. Bededag, fredag den 27. april

Kl. 9.30 Sct. Hans Skoles forhenværende 6.z: Dinna Jørgensen

Kl. 11.30 Risingskolen 7.b: Dinna Jørgensen

Lørdag, den 28. april

Kl. 9.30 Sct. Hans Skoles forhenværende 6.x: Karin Jeldtoft Jensen

Kl. 11.30 Risingskolen 7.a: Karin Jeldtoft Jensen

Søndag, den 29. april

Kl. 10.00 Sct. Hans Skoles forhenværende 6.y: Christian Raun Larsen

 

For nærmere information omkring konfirmationerne fra 2019 - 2022. 

Klik her for at se -  Konfirmationsdatoer*

 

Ved indskrivningen:

Husk dåbs- eller navneattesten.

 

Er det Dinna Jørgensen eller Christian Raun Larsen, der har fornøjelsen af at blive din præst, så foregår indskrivningen i Sognehuset ved Fredens Kirke på Skibhusvej 162, hvor også undervisningen finder sted.

Er Karin Jeldtoft Jensen din præst, så foregår indskrivningen og meget af undervisningen i konfirmandkælderen på Monbergsvej 40.

Undervisningen begynder i starten af september

Med venlig hilsen og på gensyn

Dinna Jørgensen, Christian Raun Larsen og Karin Jeldtoft Jensen

 Konfirmation Sct. forhenværende 6.z
Konfirmation Sct. forhenværende 6.z - Store Bededag
fredag den. 27. april 2018
kl. 09:30
Dinna Jørgensen
 Konfirmation Risingskolen 7.b
Konfirmation Risingskolen 7.b - Store Bededag
fredag den. 27. april 2018
kl. 11:30
Dinna Jørgensen
 Konfirmation Sct. Hans Skole - forhenværende 6.x
Konfirmation Sct. Hans Skole - forhenværende 6.x
lørdag den. 28. april 2018
kl. 09:30
Karin Jeldtoft Jensen
 Konfirmation Risingskolen 7.a
Konfirmation Risingskolen 7.a
lørdag den. 28. april 2018
kl. 11:30
Karin Jeldtoft Jensen
 Konfirmation Sct. forhenværende 6.y
Konfirmation Sct. forhenværende 6.y - 4. søndag efter Påske
søndag den. 29. april 2018
kl. 10:00
Christian Raun Larsen
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 17. maj 2019
kl. 09:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 17. maj 2019
kl. 11:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 17. maj 2019
kl. 13:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 18. maj 2019
kl. 09:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 18. maj 2019
kl. 11:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 18. maj 2019
kl. 13:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 8. maj 2020
kl. 09:00
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 8. maj 2020
kl. 11:00
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 8. maj 2020
kl. 13:00
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 9. maj 2020
kl. 09:00
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 9. maj 2020
kl. 11:00
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 9. maj 2020
kl. 13:00
 Konfirmation
Konfirmation - 4. søndag efter Påske
søndag den. 10. maj 2020
kl. 10:00
 Konfirmation
Konfirmation
fredag den. 30. april 2021
kl. 09:00
 Konfirmation
Konfirmation
fredag den. 30. april 2021
kl. 11:00
 Konfirmation
Konfirmation
fredag den. 30. april 2021
kl. 13:00
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 1. maj 2021
kl. 09:00
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 1. maj 2021
kl. 11:00
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 1. maj 2021
kl. 13:00
 Konfirmation
Konfirmation
søndag den. 2. maj 2021
kl. 09:30
 Konfirmation
Konfirmation
søndag den. 2. maj 2021
kl. 11:30
 Konfirmation
Konfirmation
fredag den. 13. maj 2022
kl. 09:00
 Konfirmation
Konfirmation
fredag den. 13. maj 2022
kl. 11:00
 Konfirmation
Konfirmation
fredag den. 13. maj 2022
kl. 13:00
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 14. maj 2022
kl. 09:00
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 14. maj 2022
kl. 11:00
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 14. maj 2022
kl. 13:00
 Konfirmation
Konfirmation
søndag den. 15. maj 2022
kl. 09:30
 Konfirmation
Konfirmation
søndag den. 15. maj 2022
kl. 11:30