Mandag d. 15. november 2021, Kl. 19:30 til kl. 20:30

Ved koncerten opfører Septimuskoret en ikke hidtil kendt sang af Carl Nielsen med titlen: Fyn samt 3 ukomplette værker, som korets dirigent, musikforskeren Ole Kongsted, har kompletteret; det drejer sig om to ukendte kirkelige værker samt en meget spændende alternativ melodi til Underlige aftenlufte. – Hertil også nogle satser over kendte Carl Nielsen-melodier, som Kongsted har lavet korarrangementer af. Der vil være en kort introduktion til disse værker, ligesom publikum vil få lejlighed til at synge med på den ukendte Fynssang.

Septimus-koret
Pris
Gratis