Kirkelig begravelse eller bisættelse

Kirkelig begravelse er en begravelseshandling, hvor en præst medvirker. Det vil i langt de fleste tilfælde sige en præst i folkekirken, men det kan også være en præst i et andet trossamfund. 

De pårørende henvender sig til den præst, som de gerne vil have til at forestå begravelsen. De kan også henvende sig til kirkekontoret i det sogn, hvor de ønsker, at begravelsen skal foregå, og derigennem få en aftale om hele forløbet. 

Præsten, som er ansvarlig for begravelseshandlingens forløb, vil normalt tilbyde en samtale med de pårørende for at høre deres ønsker til forløbet, herunder valg af salmer og evt. skriftsted. 

Når en præst i

  • folkekirken medvirker, kan begravelseshandlingen enten foregå i kirken eller i et kapel på kirkegården.
  • et andet trossamfund medvirker, kan begravelsesshandlingen enten foregå i trossamfundets kirke eller i et kapel på kirkegården.

Hvis afdøde skal

  • begraves (jordfæstes) sker jordpåkastelsen normalt, når kisten er sænket i graven lige efter højtideligeheden i kirken eller kapellet.
  • bisættes (brændes) sker jorpåkastelsen i kirken eller kapellet, hvor højtideligeheden foregår, inden kisten føres til krematoriet.

Flere oplysninger om gravsteder og begravelseshjælp kan fås på borger.dk

Fredens Kirke har ingen kirkegård, men der ligger én lige ved siden af kirken og den administreres af Odense Kommune, som kan kontaktes. Køb af gravsted mv. skal aftales med kirkegårdslederen. Tlf. 65 51 27 47