Fredens Sogn er beliggende i den nordøstlige udkant af Odense og sognet er Odenses største med 15.296 indbyggere, hvoraf de 11.149 er medlemmer af Folkekirken. (1. januar 2018)

Sognet strækker sig fra den centrale bydel i nordøstlig retning med Odense Havn som en naturlig grænse mod vest, og de væsentligste indfaldsveje til Odense gennemskærer sognet. Sognet er præget af ældre villaer og mange villaveje., hvilket gør sognet meget trafikeret.

Skoler
Der er 2 skoler i Fredens Sogn:

  • Risingskolen 
  • Sct. Hans Skole 


Plejehjem/ældrecentre
Der er i Fredens Sogn 5 plejehjem/ældrecentre (læs mere om besøgstjenesten ved Fredens Kirke):

  • Astrupvej 34 
  • Hesselhaven 
  • Marienlund 
  • Risinghaven 
  • Sct. Hans Parken