Fødsel, faderskab, omsorgs- og ansvarserklæring og navngivning

Anmeldelse til bopælssognet. Anmeldes digitalt ved brug af digital signatur (Nem ID) via siden www.personregistrering.dk.

Anmeldelse af faderskab og navngivelse kan også ske ved henvendelse til kirkekontoret.

Formularer til dette udskrives fra ovennævnte side eller rekvireres på kirkekontoret.

Fødsel og faderskab anmeldes senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelse af navn, eller aftale om dåb, skal ske senest 6 måneder efter fødslen.